divendres, 18 de novembre de 2016

Terrassa Hotel Brismar (Port Andratx)

Foto: Juan Angel García Herrero
Foto de la terrassa de l'Hotel Brismar amb els seus clients i els cambrers amb "chaquetilla" i corbatí. L'entrada a la terrassa amb les lletres vermelles va romandre molts d'anys fins que es va instal·lar la terrassa dalt com la majoria de restaurants que estan en primera fila.

Foto de la terraza del Hotel Brismar con sus clientes y camareros con chaquetilla y pajarita. La entrada a la terraza con las letras rojas permaneció durante muchos años hasta que se instaló la terraza arriba en la acera como la mayoría de restaurants que están en primera fila.

dijous, 3 de novembre de 2016

Ajuntament antic (actual biblioteca municipal)

Foto: FBook
Foto de l'Ajuntament antic quan es trobava al carrer Major al costat del bar Can Gasparoto. El bar ja no hi és encara que està la mateixa porta i ara hi ha la biblioteca municipal en lloc de la casa consistorial.
Foto del ayuntamiento antiguo cuando se encontraba en la calle Mayor al lado del bar Can Gasparoto. El bar ya no está aunque aún conserva la misma puerta y ahora está la biblioteca municipal en lugar de la casa consistorial.

divendres, 14 d’octubre de 2016

Platja petita del Port d'Andratx (II)

Foto: FBook
Foto de no fa tants d'anys, encara havia l'escala per davallar a la platja, la terrassa estava buida i sa Mola menys edificada. L'arbre de l'esquerra ha crescut dos pisos...
Foto de no hace tantos años, aún estaba la escalera para bajar a la playa, la terraza estaba vacía y la Mola menos edificada. El árbol de la izquierda ha crecido dos pisos...

dissabte, 10 de setembre de 2016

Plaça de Sant Pere (anys 80)

Foto: J.M.
Foto de la plaça de Sant Pere dels anys 80 amb l'Ajuntament antic (ara biblioteca municipal), el bar Can Gasparoto (ara tancat), la clàssica cabina telefònica ara desapareguda i els mateixos cotxos (un poc més moderns) aparcats.
Foto de la plaza de Sant Pere de los años 80 con el Ayuntamiento antiguo (ahora biblioteca municipal), el bar Can Gasparoto (ahora cerrado), la clásica cabina telefónica ahora desaparecida y los mismos coches (un poco más modernos) aparcados.

dissabte, 3 de setembre de 2016

Vista Port Andratx (carrer Puig de s'Espart 1964)

Foto: Pep Casañas
Foto de l'any 1964 des del carrer que puja al Puig de s'Espart on es veu una clàssica furgoneta dos cavalls a un carrer encara sense asfaltar. El Port buit de vaixells fora del far petit no com ara...
Foto del año 1964 desde la calle que sube al Puig de s'Espart donde se ve una clásica furgoneta dos caballos en una calle aún sin asfaltar. El Puerto vacio de barcos fuera del faro pequeño no como ahora...

dilluns, 22 d’agost de 2016

Carrer Pedro A. Pujol

Foto: J.M.
Foto del carrer Pedro A. Pujol on es conserven moltes cases i lo que canvia són els cotxos.  Abans es podia jugar al carrer amb tranquil·litat...
Foto de la calle Pedro A. Pujol donde se conservan muchas casas y lo que cambia son los coches... Antes se podía jugar en la calle con tranquilidad...

dissabte, 13 d’agost de 2016

Platja petita Port Andratx

Foto: FaceBook
Hi havia més sorra a la platja i moltes menys cases a la muntanya del fons cap a la Mola. L'hotel Brismar manté la seva estructura i part de la seva terrassa i la carretera està sense asfaltar.
Al carrer de l'hotel guaita un clàssic Citroën Tiburon d'aquella època.
Había más arena en la playa y menos casas en la montaña del fondo hacia la Mola. El hotel Brismar mantiene su estructura y parte de su terraza y la carretera estaba sin asfaltar.
En la calle del hotel asoma un clásico Citroën Tiburón de aquella época.

diumenge, 7 d’agost de 2016

Entrada escola antiga Andratx (1975)

Foto: Gabriel Pujol
Foto de l'entrada dels nins a l'escola antiga al carrer Catalunya on ara està l'actual escola de música. Just al solar d'adalt hi ha ara un edifici de pisos.
Foto de la entrada de los niños en la antigua escuela en la calle Cataluña donde ahora está la actual escuela de música. Justo en el solar de arriba jay ahora un bloque de pisos.

diumenge, 31 de juliol de 2016

Hotel Bellavista (Port Andratx 1930 i 1956 aprox.)

Foto: FBook
Foto: FBook
Foto de l'Hotel Bellavista que després seria bar i ara hi està el Capuccino. Encara era només un edifici sense l'ampliació actual i una petita terrassa just a la sortida de l'hotel... no com uns anys després...
La primera foto és de l'any 1930 aproximadament i pensem que encara no regentava cap negoci, la segona ja és del 56 i podem veure que ja hi era l'hotel.
Foto del Hotel Bellavista que después sería bar y ahora está el Capuccino. Aún era sólo un edificio sin la ampliación actual y una pequeña terraza justo a la salida del hotel... no como unos años después...
La primera foto es del año 1930 aproximadamente y pensamos que aún no regentaba negocio alguno, la segunda es del 56 aproximadamente y podemos ver que ya estaba el hotel.

divendres, 29 de juliol de 2016

Terrassa Brismar Port Andratx

Foto: FBook
Vista de la terrassa del Brismar amb el Puig de s'Espart al fons sense apartaments.
Vista de la terraza del Brismar con el Puig de s'Espàrt al fondo sin apartamentos.